Publiació orginal
“Ulls / Ulls / Ulls / Ulls” a Bonet, L., Teixidor, J. (eds.) (2019). To lose your head (Idols) - Catalonia in Venice. Perdre el cap (Ídols). Barcelona: Editorial Tenov | Enllaç
Mark